Helyes akkumulátor kezelés

A megfelelően kezelt és használt akkumlátor

A megfelelően kezelt és használt akkumulátor nagyon sokáig képes majdnem tökéletes áramforrásként működni. Ám ehhez néhány alapvető használati szabályt be kell tartani. Alább ebben szeretnénk Önnek segíteni.

Fontos tudnivalók

Az akkumulátor kiválasztása

Fontos, hogy olyan akkumulátor válasszon, ami megfelel járműve villamos fogyasztóinak teljesítményéhez.

A járműve üzemeltetési utasításában olvassa el a járműgyártó javaslatait a következő témakörökben:

Az akkumulátor mérete (BCI szerint) – a járműve fizikai méreteihez legjobban illő akkumulátorméret. Sok járműbe nem csak egy méretcsoporthoz tartozó akkumulátort lehet beszerelni.

Hidegindító áram (CCA) – A hidegindító áram (más néven hideg vizsgálóáram) döntő fontosságú a jó indítóképességhez. A hidegindító áram az az áramerősség, amelyet az akkumulátor -17.8 °C-os hőmérsékleten 30 másodperc alatt képes leadni, mielőtt az akkumulátor feszültsége használhatatlan szintre csökkenne.

Tartalékkapacitás (RC) – ellátja a jármű elektromos rendszerét, ha a generátor meghibásodik. A tartalékkapacitás megadja, hány percig képes elegendő áramot adni az akkumulátor anélkül, hogy a jármű üzeméhez szükséges feszültség a minimális szint alá esne.

A hidegindító áramra és a tartalékkapacitásra is igaz általában, hogy annál jobb, minél magasabb. Ha Ön hideg éghajlaton lakik, a hidegindító áram értéke fontos szempont az akkumulátorválasztásnál. Ellenkező esetben, ha forró éghajlaton lakik, nincs szüksége magas hidegindító áramra.

Az akkumulátor beszerelése

Hogyan kell az új akkumulátor beszerelését elvégezni, biztonságosan és szakszerűen.

Az akkumulátort egyenes helyzetben helyezze el az akkumulátortálcán. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a tálcán, amely károsíthatná az akkumulátorház alját.

Az akkumulátor rögzítését olyan mértékben húzza meg, hogy az akkumulátor biztosan rögzítve legyen. Ne húzza meg annyira, hogy az akkumulátorfedél vagy az akkumulátorház deformálódjon vagy eltörjön. Alkalmazza a jármű üzemeltetési utasításában meghatározott meghúzási nyomatékokat. Ha ezeknek nem tud utánanézni, az alábbi nyomatékok alkalmazhatók:

 • Felső rögzítőkengyel vagy a rögzítőszerkezet kerete: 3,39–5,65 Newtonmeter
 • Kikönnyített alsó rögzítőszerkezet: 6,78–9,04 Newtonmeter
 • Peremes alsó rögzítőszerkezet: 7,91–10,17 Newtonmeter
 • A földkábelt utóljára csatlakoztassa az akkumulátorhoz.

Ellenőrizze, hogy a polaritás megfelel-e a jármű követelményeinek. A földelést általában jelölés jelzi. A „fordított” polaritás súlyos kárt tehet a jármű elektromos rendszerében. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a kúpos pozitív pólus nagyobb, mint a negatív pólus.

Az akkumulátor beszerelése

Hogyan kell az új akkumulátor beszerelését elvégezni, biztonságosan és szakszerűen.

Az akkumulátort egyenes helyzetben helyezze el az akkumulátortálcán. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a tálcán, amely károsíthatná az akkumulátorház alját.

Az akkumulátor rögzítését olyan mértékben húzza meg, hogy az akkumulátor biztosan rögzítve legyen. Ne húzza meg annyira, hogy az akkumulátorfedél vagy az akkumulátorház deformálódjon vagy eltörjön. Alkalmazza a jármű üzemeltetési utasításában meghatározott meghúzási nyomatékokat. Ha ezeknek nem tud utánanézni, az alábbi nyomatékok alkalmazhatók:

 • Felső rögzítőkengyel vagy a rögzítőszerkezet kerete: 3,39–5,65 Newtonmeter
 • Kikönnyített alsó rögzítőszerkezet: 6,78–9,04 Newtonmeter
 • Peremes alsó rögzítőszerkezet: 7,91–10,17 Newtonmeter
 • A földkábelt utóljára csatlakoztassa az akkumulátorhoz.

Ellenőrizze, hogy a polaritás megfelel-e a jármű követelményeinek. A földelést általában jelölés jelzi. A „fordított” polaritás súlyos kárt tehet a jármű elektromos rendszerében. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a kúpos pozitív pólus nagyobb, mint a negatív pólus.

Az akkumulátor újrahasznosítása

Az akkumulátor veszélyes hulladéknak számít, kérjük rossz akkumulátorát biztonságosan kezelje.
 • Lépjen kapcsolatba egy járműjavító-műhellyel. A legtöbb műhely átveszi a használt akkumulátort, akkor is, ha nem is náluk vásárolta.
 • Beszéljen egy ólmos-savas akkumulátorok értékesítésével foglalkozó kiskereskedővel. Az ólmos-savas járműakkumulátorokat értékesítő kiskereskedések többsége újrahasznosítási célból átveszi a használt akkumulátorokat.
 • Ha nem talál olyan kiskereskedőt vagy szerelőt, aki átvenné az akkumulátorát, forduljon egy újrahasznosító hulladékudvarhoz vagy a lakhelyéhez közeli környezetvédelmi hivatalhoz. Ott tudnak Önnek olyan helyet ajánlani, ahol a veszélyes hulladékok biztonságosan leadhatók és ártalmatlaníthatók.
 • Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékgazdálkodó vállalattal, amely ismeri a veszélyes hulladékok átvételére vonatkozó előírásokat és időpontokat.

Az akkumulátor szezonális használat évszakonként.

Tavasz/Nyár

A használaton kívüli időszak előtt

 • Rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi állapotot és a feszültséget
 • Amennyiben a feszültség 12,4 V alá esik, töltse fel az akkumulátort

Ősz

A használaton kívüli időszak előtt

 • Töltse fel teljesen az akkumulátort, kapcsoljon ki minden elektromos eszközt és – amennyiben lehetséges – kösse le az akkumulátort.
 • Tárolja száraz, hűvös helyen.
 • Az akkumulátorokat teljesen feltöltött állapotban tárolja.
 • A teljesen feltöltött akkumulátorok 0 °C alatti hőmérsékleten is tárolhatók, azonban a részlegesen töltött akkumulátorok közvetlenül 0 °C alatt már befagyhatnak.

Tavasz/Nyár

A használaton kívüli időszak előtt

 • Rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi állapotot és a feszültséget
 • Amennyiben a feszültség 12,4 V alá esik, töltse fel az akkumulátort

Az akkumulátor töltése

Tartós tárolást (12 hónap vagy hosszabb) követően az akkumulátort újra fel kell tölteni, amennyiben a pólusokon mérhető feszültség a szükséges szint alá esik.

Újratöltés közben ügyeljen saját maga és munkatársai biztonságára és maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat (pl. védőszemüveg viselése).

A járműakkumulátor töltéséhez olvassa el a jármű üzemeltetési utasítását, ill. az akkumulátortöltő használati utasítását. Nézze át a töltőhöz és az akkumulátorhoz mellékelt biztonsági előírásokat. Vegye figyelembe, hogy az akkumulátorok robbanásveszélyes hidrogén-oxigén gázokat, ill. kénsavat tartalmaznak, amely komoly égési sérüléseket okozhat

Biztonságos töltés

SOHA NE TÖLTSE AZ AKKUMULÁTORT, MIELŐTT ÁT NEM NÉZTE A TÖLTÉSHEZ HASZNÁLT TÖLTŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT. A töltő használati utasításán kívül tartsa be a következő általános szabályokat:

 • Mindig viseljen szakszerű szem-, arc- és kézvédőt.
 • Az akkumulátort mindig jó szellőzésű helyen töltse.
 • A szellőzőkupakok mindig legyenek feszesen zárva és egy legyenek szintben.
 • Mielőtt a kábeleket az akkumulátorhoz csatlakoztatná, a veszélyes szikraképződés megelőzése érdekében kapcsolja ki a töltőt és az időzítőt.
 • Soha ne próbáljon meg tölteni egy láthatóan sérült vagy befagyott akkumulátort.
 • Csatlakoztassa a töltő vezetékeit az akkumulátorhoz; a piros pozitív (+) kábelt a pozitív (+) pólushoz és a fekete negatív (-) kábelt a negatív (-) pólushoz. Ha az akkumulátor még a járműben van, földelés céljából csatlakoztassa a negatív (-) kábelt a motorblokkhoz. Győződjön meg arról, hogy a gyújtás, ill. minden elektromos fogyasztó ki van kapcsolva. (Ha a járműnek pozitív földelése van, kösse a piros kábelt (+) a motorblokkhoz.)
 • Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorhoz vezető töltőkábelek nem szakadtak, rojtosak vagy lazák.
 • Állítsa be az időzítőt, kapcsolja be a töltőt és lassan növelje a töltőáramot, amíg a kívánt amperértéket el nem érte.
 • Ha az akkumulátor felforrósodik, vagy az elektrolit heves gázfejlődése vagy fröcskölése következik be, csökkentse a töltőáramot vagy átmenetileg kapcsolja ki a töltőt.
 • Mielőtt a töltőkábeleket lekötné az akkumulátorról, a veszélyes szirkaképződés elkerülése érdekében mindig kapcsolja ki a töltőt.

Az akkumulátor bikázása

Hogyan éled újra egy lemerült akkumulátor?

ELŐSZÖR OLVASSA EL A A BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ OLDALTÉS KÖVESSE A BIKÁZÓKÁBELEKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN LEÍRT BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT

FIGYELMEZTETÉS — AZ AKKUMULÁTOROKBAN ROBBANÁSVESZÉLYES GÁZOK FEJLŐDNEK.

Ezen előírások azt célozzák, hogy a robbanásveszély minimálisra csökkenjen. Szikra, láng és cigaretta soha nem lehet az akkumulátor közelében.

 • A két akkumulátornak megegyező feszültségűnek kell lennie (6, 12, stb.).
 • A bikázás megkezdésétől mindig viseljen szakszerű szemvédőt és soha ne hajoljon az akkumulátor fölé.
 • Ne bikázzon hibás akkumulátort; vizsgálja meg mindkét akkumulátort, mielőtt csatlakoztatja a bikázókábeleket.
 • Győződjön meg arról, hogy a szellőzőkupakok feszesek és egy szintben vannak.
 • Győződjön meg arról, hogy a járművek nem érintkeznek és hogy mindkét gyújtáskapcsoló „KI” állásban van.
 • Kapcsoljon ki minden elektromos berendezést (rádió, ventilátor, ablaktörlők, fények, stb.).

Pontosan és lépésről lépésre kövesse az alábbi utasításokat:

 1. Csatlakoztassa a pozitív (+) bikázókábelt a kisült akkumulátor pozitív (+) pólusához.
 2. Ugyanazon kábel (+) másik végét kösse a segítségnyújtó akkumulátor pozitív (+) pólusához.
 3. A negatív (-) bikázókábelt csatlakoztassa a segítségnyújtó akkumulátor negatív (-) pólusához.
 4. MOST KÖSSE UGYANAZON KÁBELT (-) A SEGÍTSÉGET FOGADÓ JÁRMŰ MOTORBLOKKJÁHOZ, TÁVOL AZ AKKUMULÁTORTÓL ÉS A KARBURÁTORTÓL.
 5. Győződjön meg arról, hogy a kábelek távol vannak a ventilátorlapátoktól, szíjaktól és mindkét motor mozgó alkatrészeitől.
 6. Indítsa be a motort és vegye le a kábeleket a csatlakoztatás FORDÍTOTT sorrendjében. 

Az akkumulátor karbantartása

Az akkumulátor tisztaságát rendszeres időközönként ellenőrizni kell.

 • OLVASSA EL AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ RÉSZT
 • Az akkumulátor tisztaságát rendszeres időközönként ellenőrizni kell. A pólusokat és a sarukat (csatlakozókat) tartsa por-, kosz- és rozsdamentesen. A pólusok korróziója befolyásolhatja az akkumulátor működését és biztonsági kockázattal jár. Amennyiben korróziót észlel, kösse le az akkumulátort, oldja és távolítsa el a sarukat, majd szódabikarbóna (sütőpor, nátron) és víz higított oldatába mártott kefével távolítsa el a korróziónyomokat a pólusokról és a sarukról. Visszakötés és rögzítés előtt kenjen antikorróziós zsírt a pólusokra és a sarukra. A tisztításról készítsen dátummal ellátott feljegyzést.

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE TÁVOLÍTSA EL A NYOMÁSKIEGYENLÍTŐ SZELEPEKET ÉS SOHA NE TÖLTSÖN VIZET AZ AKKUMULÁTORBA.

Az akkumulátor tárolása

Tudja meg, hogyan lehet biztonságosan tárolni nem használt akkumulátort.

Annak érdekében, hogy akkumulátorainkat a lehető leghosszabb ideig biztonságosan tárolhassuk, az éves átlagos tárolási hőmérséklet 15°C legyen. A tárolási hőmérséklet rövid ideig se legyen magasabb 25°C-nál, mert az károsan befolyásolhatja az akkumulátor későbbi üzemét.

 • OLVASSA EL A BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ RÉSZT
 • Szerelje ki az akkumulátort a járműből.
 • Az akkumulátort tárolja száraz, hűvös helyen.
 • Töltse fel teljesen az akkumulátort és körülbelül kéthavonta töltse fel újra.
 • A pólusokat tisztítsa meg a korróziótól, mert az befolyásolhatja az akkumulátor működését és biztonsági kockázattal jár. A korróziót szódabikarbóna és víz higított oldatába mártott kefével távolítsa el a pólusokról és a sarukról. Visszakötés és rögzítés előtt kenjen antikorróziós zsírt a pólusokra és a sarukra.
Telefonos tanácsadás hétköznap 8 -17 óra között

+36202709938